Szilárdtest Fizikai Tanszék - Bemutatkozás

Üdvözöljük honlapunkon!

A Szilártest Fizikai Tanszék a Debreceni Egyetem Fizikai Intézetének egyik tanszéke. Noha a tanszék neve arra utal, hogy kristályos szilárd halmazállapotú anyagok vizsgálatával foglalkozunk, ez ma már nem állja meg a helyét. Ugyanis tanszékünk tevékenysége már jóval meghaladja ezt a tevékenységi kört. Kutatási és fejlesztési tevékenységünk a klasszikusnak mondható nanoskálájú, szilárd fázisú keveredési folyamatokon túl alakemlékező ötvözeteken át, egészen az orvos-biológiai területekig terjed. Ennek megfelelőn igen széles hazai és külföldi együttműködésekben dolgoznunk.

A tanszék rövid története

A Szilárdtest Fizikai Tanszék, korábbi nevén: Alkalmazott Fizikai Tanszék 1956. október 15-én alakult, a tanszék vezetésére Orbán György egyetemi tanár, az Országos Sugárfizikai Laboratórium korábbi vezetője kapott megbízást. Az új tanszék a vegyész, valamint matematika-ábrázoló geometria szakos hallgatók fizika, valamint a fizikatanár szakos hallgatók szakmódszertani oktatását látta el. A tanszék az alapítást követő években meglehetősen mostoha körülmények között működött, kezdetben az előadások és kutatómunka is a központi épület egyik kölcsöntantermében folytak. A tanszék fő kutatási területe a röntgensugarak fizikája volt. A röntgennyalábok törésének, visszaverődésének, polarizációjának vizsgálata mellett a sugárzás kémiai hatását tanulmányozták, a kutatások célja elsősorban új doziméterek kifejlesztése volt. Az 1960-as évek elején kezdődtek a termolumineszcens dozimetriai kutatások, az Országos Onkológiai Intézettel és a DOTE Radiológiai Klinikájával kooperációban.

1968. szeptember 1-tõl Orbán György professzor nyugalomba vonulása után, Kedves Ferenc docens lett a tanszék új vezetője. Az új tanszékvezető új kutatási területet, a fémek és ötvözetek komplex vizsgálatát honosította meg egyetemünkön és az oktatási feladatokat is újrafogalmazta, a szilárdtestfizika és az anyagtudomány a kor követelményeinek megfelelően az oktatásban is megjelent.

1990-ben Kedves Ferenc egyetemi tanárt megbízták a Tungsram Bródy Imre Kutató Laboratóriumának vezetésével. Távozása után Beke Dezső docens (majd később egyetemi tanár) kapott tanszékvezetői megbízást. A tanszék tevékenységében jelentős változások történtek ezekben az évtizedekben. A tanszék kutatási tevékenysége, a kutatás eszközparkja jelentős mértékben megváltozott, megújult. Közben lezajlott egy generációváltás is, mindez azonban úgy, hogy a korábbi tapasztalatok is megőrződtek. A tanszék egyik hagyományos kutatási területe a szilárd fázisú diffúzió vizsgálata. Ez a terület az anyagtudományon belül alapkutatásnak számít, mivel a szilárd fázisbeli átalakulások többsége diffúzió által irányított folyamat. A korábban vizsgált fémek és fémötvözetekbeli diffúziós folyamatok helyett újabban a magas hőmérsékletű alkalmazások szempontjából ígéretes anyagokban, elsősorban az intermetallikus vegyületekben és kerámiákban zajló diffúziós és szegregációs folyamatokat vizsgáljuk, amelyhez szükséges volt a hagyományos nyomjelzéses technika megújítása.

2008-ban Szabó István egyetemi docens vette át a tanszék vezetését nagyrészt megőrizvén a kutatási területeket. Az oktatásban azonban a körülmények változása miatt jelentős változások mentek végbe. Ő 2014-ig irányította a tanszékét, majd leköszönve átadta a helyét a jelenlegi tanszékvezetőnek Erdélyi Zoltánnak.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:01