Kísérleti Fizikai Tanszék - Bemutatkozás

A Debreceni Egyetem Fizikai Intézetének tagjai országosan és nemzetközileg is elismert tudományos műhelyt alkotnak a Debreceni Egyetemen.

A Kísérleti Fizikai Tanszék a Debreceni Egyetem legnagyobb hagyományokkal rendelkező fizikai tanszéke. A debreceni kísérleti fizikai iskola megteremtője Szalay Sándor professzor, E. Rutherford munkatársa a tette a tanszéket a tudományos világban elismert tudományos műhellyé. Szalay Sándor és tanítványa, a tanszék későbbi vezetője Csikai Gyula, híres neutrínó visszalökődési kísérlete a tankönyvekben szereplő tudományos eredmény. A Szalay-iskola folytatásaként a tanszéken ma is elsősorban kísérleti fizikai kutatások folynak, noha a tudomány fejlődésének megfelelően ma jelen van a bonyolult kísérleti eszközökkel nyert eredmények értékelésének elméleti hátterét biztosító szaktudás is. A tanszéken világszínvonalú alap- és alkalmazott kutatások a folynak a kísérleti atomfizika, elsősorban a sokszorosan ionizált atomok tulajdonságainak és kölcsönhatásaiknak vizsgálata területén. Ezek kísérleti bázisa az ECR ionforrás és a hozzá kapcsolódó mérőberendezés. A tanszék atomfizikai kutatásai között kell megemlíteni a röntgen-analitikai kutatásokat.

Az atommagfizika a tanszék hagyományos kutatási területe. Ennek legfontosabb részterületei a neutron-indukált magreakciók kutatása, az atommaghasadás vizsgálata és a nukleáris analitika. Ezek eredményeire alapozva az elmúlt két évtizedben a tanszéken kiépült az atomerőművek (elsősorban a Paksi Atomerőmű Rt) biztonságának ellenőrzésére szolgáló laboratórium, amely nemzetközi elismertségre tett szert.

A részecskefizika a tanszék viszonylag új kutatási területe, ahol nemzetközi (CERN, Brookhaven) együttműködésben az alapvető kölcsönhatások kutatása folyik kísérleti és elméleti módszerekkel. A tanszék aktívan részt vesz a CERN-ben folyó detektorépítésben (CMS), és a korábbi (OPAL, L3) kísérletek eredményeinek kiértékelésében.

A tanszéken az atomfizikai kutatásokkal együttműködve szilárdtestfizikai kutatások is folynak, elsősorban a sugárzások vékonyrétegek tulajdonságaira gyakorolt hatásait és anyagok optoelektronikai tulajdonságait vizsgálják.

A kísérleti kutatások természetes folyománya az elektronikai analóg- és digitális áramkörök alkalmazástechnikája, mérésvezérlés, digitális szignálprocesszorok felhasználása, processzorvezérelt mérőműszerek fejlesztése és alkalmazása

A fenti kutatások eredményeit a szakma legismertebb, nagy impatfaktorú folyóirataiban közlik, ezen cikkeket az irodalomban sokszor – néhányukat kiemelkedően sokszor (nagyobb mint száz) – idézik.

A tanszéken két akadémikus (egyik a tanszék vezetője, egyik professzor emeritus) két MTA-doktor (egyikük egyetemi tanár, másikul tudományos tanácsadó) dolgozik. Az oktatók többsége rendelkezik PhD fokozattal. A Debreceni Egyetem Fizika Doktori Iskolájának két programja a tanszékhez kapcsolódik, a programok vezetői a tanszék egyetemi tanárai. Fizika PhD (doktori) iskola mind az 5 akkreditált témájában Atomfizika, Atommagfizika, Szilárdtestfizika, Interdiszciplináris kutatások, Részecskefizika folynak a tanszéken kutatások.

A tanszéken jelenleg is több  OTKA, TéT, OM, IAEA, PHARE, ROP, RET pályázat támogatja a kutatásokat.

A tanszék kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. IAEA (Wien), NIST, BNL, Purdue (USA), CERN (Svájc), Aachen, Jülich (Németország), IRMM (Belgium).

A kutatások infrastruktúráját részecskegyorsítók, neutrongenerátorok, alfa-, gamma-és röntgen-spektrometria, béta- és neutrondetektálás, radioaktív források, sokcsatornás amplitúdó- és időanalizátorok, lézerek, spektrofotométerek, interferométerek, vékonyréteg előállító berendezések adják. A tanszék számítástechnikai laborja jól felszerelt, hálózati hozzáférés jól kiépített, saját helyi hálózata és web-szervere működik. A kísérleti munkához nélkülözhetetlen elektromos és elektronikus, mechanikai műhellyel rendelkezik.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:01