Kutatási témák

Tanszékek kutatási területei

Elméleti Fizikai Tanszék

A tanszék kutatási területei az atom, molekula és optikai fizika; sűrűségfunkcionál elmélet; térelméleti kutatások; komplex rendszerek és törésmechanikai számítások területeit ölelik fel.

Kísérleti Fizikai Tanszék

A tanszék  a részecskefizika, magfizika területén elméleti és kísérleti kutatásokkal foglalkozik. A klasszikus neutronfizikai és magfizikai kutatásokon hagyományait folytatva bekapcsolódtak a CERN-ben és Brookhaveni részecskegyorsítóban folyó detektorfejlesztésekbe, illetve elméleti oldalról a térelméleti, részecskefizikai kutatásokba, adatfeldolgozási módszerek  továbbfejlesztésébe. 

Környezetfizikai Tanszék

A tanszék  a környezeti radioaktivitás, ezen belüli is a radon források vizsgálatával foglalkozik.

Szilárdtest Fizikai Tanszék

A tanszék a fizikai anyagtudományon belül a szilárdfázisú diffúzió, mágneses és martenzites anyagok, nanostrukturált anyagok területével foglalkozik kísérleti és elméleti eszközökkel. A kísérleti kutatások hátterét a nanoszerkezetek előállírására és vizsgálara alkalmas, az MTA-ATOMKI-vel közösen üzemeltetett anyagtudományi laboratórium biztosítja.

Kutatási témák

Az intézeten belül műkődő kutatócsoportok jellemzően egy vezető kutatóhoz, vagy egy témához,  kapcsolódva alakultak ki, tanszéki keretek közt, vagy azon átnyúló formában működnek.

MTA-DE Részecskefizikai kutatócsoport

A Trócsányi Zoltán által vezetett kutatócsoport a magasabb rendű perturbív számításí módszerek továbbfejlesztésével a nagyenergiás részecskefizikai folyamatok pontosabb leírására törekszik.

Nanodiffúzió

 A kutatócsoport a nanostruktuált anyagok létrehozásával, alkalmazási lehetőségével, nanodiffúzió és nanoskálán lejátszódó reakciók vizsgálatával foglalkozik kísérleti és elméleti/szimulációs módszerek alkalmazásával.

Statisztikus törésmechanika

A kutatócsoport statisztikus törésmechanikai vizsgálatokkal foglalkozik elsősorban a szálköteg modell alkalmazásáaval. Az alkalmazások a szerkezeti anyagokk törésmechanikájától az űrszeméten át a földrengéselőrejelzésig terjed.

Kvantumkémia

A kutatócsoport a gyors kvantumkémiai folyamatok leírásával foglalkozik. Az egyik alkalmazási terület a femtosecundumos lézerimpulzusok hatásának elméleti értelmezése.

Alakmemória anyagok 

A kutatócsoport a martenzit-austenit átalakuláshoz kapcsolódó zajkeltő folyamatok (mágneses, akusztikus, termikus) vizsgálatával az alakmemória anyagok viselkedésének részletes megértésére törekszik. Az alakmemória ötvözeteket a környezeti hatásokra reagálva képesek különböző intelligens beavatkozó, szabályozó funkciót megvalósítani.

Plazmonikai érzékelők

A felületi plazmonrezonancián alapuló új típusú molekuláris szenzotok fejlesztése.

Fényérzékeny nanostrukturált anyagok

A kalkogenid és polimer rendszerekben és nanokompozitokban fény hatására lejátszódó változások vizsgálata és alkalmazása.

Mágneses nanorészecskék-hipertermia

A kutatócsoport keresi azokat az új típusú gerjesztési lehetőségeket, amelyek révén a mágneses nanorészecskék hatékonyabb hőleadásra késztethetők a hipertermiás alkalmazások során. Az elméleti számolásokat a mágneses nanorészecskék kísérleti vizsgálatával egészítik ki.

Régészeti tárgyak vizsgálata és konzerválása

Az anyagtudomány és nanotechnológia korszerű módszereinek felhasználása a műtárgyak védelmében és elemzésében.

 

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 14. 13:29