Fizika BSc záróvizsga

A Fizika BSc záróvizsga szerkezete, formája és értékelési módja

 A záróvizsga szóbeli vizsga, amelyet a záróvizsga bizottság előtt kell letenni. A záróvizsga bizottságot a fizikai intézet igazgatója bízza meg. A záróvizsga bizottság minimális létszáma 3 fő. A bizottság állandó tagjai a szakfelelős és az adott szakirány felelőse. A bizottság munkájában a szakdolgozat védése során részt vesz a vizsgáztató egyetemei konzulense. Valamely bizottsági tag akadályoztatása esetén az intézetigazgató kijelölhet egy másik egyetemi oktatót a záróvizsga bizottsági feladatok ellátására.

 A BSc záróvizsga annak megállapítására szolgál, hogy a vizsgázó biztos szakmai alapokkal rendelkezik-e a legfontosabb témakörökben, és kellően tájékozott-e a szakirányi ismertek egy témakörében.

 A vizsga két részből áll

A vizsga értékelése

A vizsgázó szakdolgozatát a témavezető írásban értékeli, és javaslatot tesz az érdemjegyre. A javasolt érdemjegytől a bizottság eltérhet a szakdolgozati érdemjegy megállapítása során.

A szóbeli vizsga során a tételsorban szereplő „Definíciók és fogalmak” minden vizsgázó számára kötelezőek, de csak egy-egy pontra kérdez rá a vizsgabizottság. Minden vizsgázó egy tételt húz az 1-18. tételekből, egyet pedig a 19-37. A „Definíciók és fogalmak” és az 1-18. tételekre adott feleletre kap a vizsgázó egy érdemjegyet, és a 19-37. tételekre egy másikat.

A záróvizsga érdemjegyét az aktuális Tanulmányi- és vizsgaszabályzat alapján határozzák meg.

Záróvizsgával kapcsolatos űrlapok

A záróvizsga tematikája

Fizika BSc záróvizsga tételsora

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:01