Kutatás-fejlesztési témák

Szupravezető anyagok villamosenergetikai alkalmazása

A magashőmérsékletű szupravezető anyagok alkalmazása új lehetőségeket kínál a villamos energetikában: energiatárolók, új típusu villamos motorok, nagy terű mágnesek és áramkorlátozó elemek formájában. Az intézet az ATOMKI hideglaboratóriumával együttműködve ideális környezetet jelent ezeknek a fejlesztéseknek az elméleti és  gyakorlati kidolgozására.

Részecskefizikai detektorok fejlesztése

A CERN gyorsító számára végzett kutatási feladatok fizikusii és villamosmérnöki ismereteket egyaránt megkövetelnek, A nagy mennyiségű adatok előfeldolgozása közvetlenül a detektornál valósul meg nagysebességű FPGA áramkörök segítségével.

Hordozható müonkamra fejlesztése

A müonok folyamatosan keletkeznek a légkörben a kozmikus sugárzás hatására. Érzékelésük viszonylag egyszerűen megépíthető detektorok segítségével megvalósítható. A méréstechnikai feladat a sok detektorok hálózata alapján a műonok beérkezési irányának detektálása és az intenzitás mérése. A műon tomográfia segítségével feltérképezjető egy tűzhányó vagy egy piramis belseje.

Intelligens energetikai hálózatok

A 3smart porjekt keretében folyó fejlesztések során egy épületenergetikai rendszerhet készülnek olyan modulok, hardware és szoftware megoldások amelyek az energia elosztás során a fogyasztók szabályozását, akkumlátoros energiatároló rendszer vezérlését biztosítják egy integrált rendszerben. A prediktív kontrolon alapuló szabályozás lehetővé teszi a három "smart" rendszer (otthon, villamos hálózat, város) optimális együttműködését.

Napelemes energiaátalakító rendszerek fejlesztése és vizsgálata

Az IMEC belgiumi laboratóriumával közösen folytatott kutatások a szilícium alapú napelemek gyártástechnológia fejlesztésére irányulnak,amelyek révén hatékonyabb és olcsóbban előállítható cellák készíthetők. A kutatások során több hallgatón dolgozott a belgiumi intézetben hosszabb ideig. Jelenleg egy Phd dolgozat készül a témában. Részt vettünk továbbá a szerves/perovszkit alapú napelem öregedését vizsgáló COST akcióban. Az intézetben a  hallgatók oktatását szolgáló több napelemes energiaátalakító rendszer található.

Roncsolásmentes anyagvizsgálat

A mágneses szerkezeti anyagok belső feszültségállapotának és tulajdonságainak jellemzésére jó haszálható a Barkhausen-zaj mérésen alapuló méréstechnika. Az intézetben több mérőrendszer található amelyekkel az alapkutatástól az iparai alkalmazásokig terjedően fejlesztünk új mérési eljárásokat. A mágneses zaj mérését kiterjesztettük a törésmechanikai vizsgálatokra is. A mágneses méréstechnikán kívül foglalkozunk akusztikus emissziós vizsgálatokkal is, illetve egyéb mérestechnikai megoldásokkal, mint például örvényáramos anyagvizsgálat.

LabVIEW alapú méréstechnikai fejlesztések

A fizikai intézet LabVIEW akadémiai partner, amely az oktatás és a kutatás során alkalmazza az iparban elterjed virtuális méréstechnikai eszköztárát a jel és képfeldogolzási feladatokra. Az Ni eszközök széles tárházával rendelkezünk a compact rio, pxi, usb és pc alapú méréstechnikai megoldások fejlesztéséhez. 

Komplex anyagvizsgálatok

Ipari partnereink igényei szerint a felmerülő problémák feltárására és megoldására korszerűen felszerelt anyagtudományi laboratóriummal rendelkezünk. A mikroszkópiás vizsgálatok során a mintaelőkészítés után optikai, SEM, TEM vizsgálatokra van lehetőség. Vékonyréteg rendszerek, felületi bevonatok összetétel profilját akár nanométeres felbontással tudjuk elemzeni az SNMS berednezés segítségével. Lehetőség van termometriás vizsgálatokra (DSC) és mechanikai tulajdonságok meghatározására (szakítógép, mikrokeménység).

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:01