Fizika BSc bemutató

A fizika BSc szakot választó hallgatók előtt a lehetőségek széles tárháza nyílik meg. A képzés során megismerik a minket körülvevő  világ alaptörvényeit és titkait, és megtanulják e titkok megfejtésének módját. Megtanulnak következetesen gondolkodni, tervezni, problémákat hatékonyan megoldani. Biztos természettudományos alapműveltséget szereznek, amelyre bármilyen további tudás ráépíthető. A fizika BSc diplomával rendelkező hallgatók tudásuk, kísérleti és elméleti munkában való jártasságuk és speciális ismereteik révén az elektronika, az informatika, az anyagvizsgálat, a rendszerelemzés, orvosi berendezések üzemeltetése és az ipar számos területén sokféle feladat ellátására alkalmasak lesznek, és elhelyezkedhetnek ipari, műszaki és gazdasági szakterületeken.

Debrecenben az oktatás kis létszámmal folyik, amelynek köszönhetően a hallgatók több figyelmet és segítséget kapnak az oktatóktól. Az egyetemi tehetséggondozó program garantálja, hogy a szorgalmas és tehetséges hallgatók minden lehetőséget megkapjanak a bennük rejlő tudós kibontakoztatására. A debreceni fizikusképzésben egyetemünk természetes társa a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete (Atomki). A képzésben részt vevő hallgatóknak lehetőségük van bekapcsolódni különböző kutatómunkákba, ezáltal hozzáférhetnek az egyetem és az Atomki világszínvonalú berendezéseihez. A Fizikai Intézet számos külföldi (pl. amerikai, csehországi, olaszországi, franciaországi, németországi, izraeli, svájci, oroszországi, kínai, japán stb.) partnerintézeténél tanulmányutakat, ösztöndíjakat, kutatómunkát és végzés után akár továbbtanulási és munkalehetőséget is biztosít a legjobb hallgatók részére. A kutatómunkát elősegíti a magasan kvalifikált oktatói közösség, a Fizikai Intézet és az MTA Atomki több milliárd forint értékű, folyamatosan bővülő eszközparkja, valamint Magyarország legnagyobb szuperszámítógép klasztere is.
A Debreceni Egyetemen megszerzett fizika BSc diploma kiváló alapul szolgál a Debrecenben vagy másutt folytatható MSc képzések sokaságához.

 

Kedves Diákok, Tisztelt Szülők és Tanárok!

A divatok nem tartanak sokáig. Amikor a fizika BSc képzést ajánljuk figyelmükbe, egy nagy hagyományokkal - és meggyőződésünk szerint - nagy jövővel rendelkező szakra hívjuk fel figyelmüket, amelynek elvégzése biztos elhelyezkedést és megélhetést jelent, s - nem mellékesen - a választott hivatás gyakorlása örömöt és megelégedést okoz majd.

Prof. Dr. Trócsányi Zoltán, akadémikus, egyetemi tanár
Prof. Dr. Erdélyi Zoltán, egyetemi tanár, szakfelelős

 

 

 

 

 

 

 

A szakmai képzés törzstárgyai

Alaptárgyak: Mechanika, Hőtan, Optika, Elektromágnesség, Elektronika, Kondenzált anyagok, Atom- és kvantumfizika, Elektrodinamika, Kvantummechanika, Atommagfizika, Statisztikus fizika, Alapvető kölcsönhatások, Számítógépes alapok a fizikában, Fizikai mérések alapjai, Fizikai matematika, Lineáris algebra, Differenciál- és integrálszámítás, Közönséges differenciálegyenletek, Valószín ségszámítás és statisztika, Mechanika, hőtan, optika mérések, Kondenzált anyagok laboratóriumi mérések, Atom- és magfizikai mérések.

Az alaptárgyakon felül elsajátítható, érdekes és hasznos ismeretek, a teljesség igénye nélkül: Analóg és digitális elektronika, Programozás, Számítógépes szimulációs módszerek, Elektron- és atomi mikroszkópia, Vákuumfizika és vákuumtechnika, A mikroelektronika anyagai és technológiái, Környezetfizika, Atom- és magfizika, Nukleáris méréstechnika, Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek, Mérési adatok feldolgozása, Számítógépes mérés- és folyamatirányítás stb.

Mesterképzési lehetőségek

A fizika BSc végzettséggel rendelkezők előtt nyitott a lehetőség, hogy az ország vagy a világ számos különböz mesterszakján folytassák tanulmányaikat, mint például: fizikus, anyagtudomány, környezettudomány, vegyész, meteorológus, csillagász, műszaki menedzser, sokféle mérnöki: pl. mechatronikai mérnök, villamosmérnök vagy vegyészmérnök.
A fizika BSc diplomával rendelkezők, ha a Debreceni Egyetemen szeretnék folytatni tanulmányaikat, választhatják a fizikus, az anyagtudomány, a környezettudomány, a vegyész, a vegyészmérnök, a matematikus és a biotechnológia MSc szakokat. A fizikus MSc különböz fizikai tudományterületek izgalmas sokaságát tartalmazza az atom fizikától a statisztikus fizikáig, az anyagtudománytól és a részecskefizikán át egészen a magfizikáig, hogy csak néhányat említsünk meg.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:01