Anyagtudomány MSc felvételi

A szak interdiszciplináris jellegéből következően nincs olyan alapszak, amely után a hallgató felzárkóztató kurzusok elvégzése nélkül folytathatná tanulmányait. Így pl. a fizika illetve kémia alapszakot végzett hallgatónak 15-20 kreditnek megfelelő kémia illetve fizika felzárkóztatásra lesz szüksége.

A fenti feltételek mellett elfogadott alapszakok:

Természettudományos alapképzésből: kémia, fizika, biológia, környezettan, földtudomány szakok.

Műszaki alapképzésből: anyagmérnök, vegyészmérnök, biomérnök, környezetmérnök, energetikai mérnök, gépészmérnök, villamos mérnök, mechatronikai mérnök szakok.

Felvételi feltételek

Elismerhető legalább 40 kredit a korábbi tanulmányokból fizika, kémia, matematika/informatika és egyéb rokon szakmai ismeretek tárgykörében.

A felvételi vizsga:

A felvételi vizsga 3 tagú felvételi bizottság előtt, szóban történik. Célja a jelentkezők szakmai tájékozottságának, motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése. 

Felvételi témakörök

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:01