Környezetfizikai Tanszék - Bemutatkozás

 Környezetfizikai Tanszék

A  Környezetfizikai Tanszék  2001. év elején jött létre a Debreceni Egyetem Természettudományi Kara (DE TTK) és az MTA Atommagkutató Intézete (ATOMKI) által kötött megállapodás alapján, a korábbi KLTE - ATOMKI Közös Fizikai Tanszék átnevezésével valamint négy oktatónak a DE Izotópalkalmazási Tanszékéről történő idehelyezésével.

A környezetfizika már az 1980-es évek végétől szerepelt a fizikus és fizika tanár szakok tantervében kötelező tárgyként. Az 1992-es tantervi reform után választható tárggyá, 2003-tól pedig újra kötelezővé vált. Az 1996-97. években beindult környezettudományi és környezettan tanári szakok kötelező programjában is szerepelt a környezetfizika.

Az 1990-es években a karon kívülről is megjelent az igény a környezetfizika oktatására. A környezeti irányultság az utóbbi két évtizedben az ATOMKI tevékenységében is erősödött, és az ATOMKI részéről folyamatos volt az igény az egyetemi oktatásban való intézményes részvételre. Érdemesnek látszott az így felmerült oktatási, oktatásszervezési feladatokat egy külön szervezeti egységbe szervezni, amit segített az is, hogy a feladatokat korábban ellátó oktatók kutatómunkája is jórészt környezeti tematikájú volt.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:01