Anyagtudomány MSc diplomamunka

A Fizikai Intézetben a következő Anyagtudomány MSc diplomamunkákra lehet jelentkezni a 2018/19. tanév 1. félévére:
(Ha nem az aktuális, hanem a tavalyi file nyílik meg, CTRL-F5-tel kell frissíteni a filet)

Az Elméleti Fizikai Tanszéken meghirdetett diplomamunka témák

A Kísérleti Fizikai Tanszéken meghirdetett diplomamunka témák

Az Atomkiben és a Környezetfizikai Tanszéken meghirdetett diplomamunka témák

A Szilárdtest Fizikai Tanszéken meghirdetett diplomamunka témák

 

Diplomamunka témára jelentkezés szabályai anyagtudomány msc szakos hallgatóknak

 Diplomamunka témahirdetés: március15. / október 15.

Jelentkezés a TTK űrlapokat tartalmazó oldaláról letölthető nyomtatványon. 

Diplomamunka jelentkezések beadása: április 15-ig / november 15-ig a Fizikai Intézet irodájába.

Intézeti döntés a diplomamunka jelentkezésekről április / november utolsó hetében.

Az elfogadás annak a félévnek a végén lép életbe, amikor a hallgató az oklevélkövetelményben előírt számú szakmai és minőségi kreditszámot megszerezte.

A diplomamunka krediteket ezt követően lehet megszerezni. A jelentkezés elfogadásakor rögzíteni kell a diplomamunka címét és a témavezető nevét.
Esetleges megváltoztatására csak az illetékes intézetek/tanszékcsoportok jóváhagyásával kerülhet sor.

A DEBRECENI EGYETEM TANULMANYI ÉS VIZSGASZABALYZATA:
"...A szakdolgozat/diplomamunka önálló munka, melyet a hallgató egyénileg készít el a témavezető felügyelete mellett. (Több hallgató nem írhat közös szakdolgozatot /diplomamunkát.) ..."

Frissítés dátuma: 2018.06.04.