Anyagtudomány MSc záróvizsga

A záróvizsga szóbeli vizsga, amelyet a záróvizsga bizottság előtt kell letenni. A záróvizsga bizottságot a fizikai és kémia intézet igazgatója bízza meg. A záróvizsga bizottság minimális létszáma 3 fő. A bizottság állandó tagjai a szakfelelős és az adott szakirány felelőse. A bizottság munkájában a szakdolgozat védése során részt vesz a vizsgáztató témavezetője (konzulense). Valamely bizottsági tag akadályoztatása esetén az intézetigazgató kijelölhet egy másik egyetemi oktatót a záróvizsga bizottsági feladatok ellátására.

Az MSc záróvizsga annak megállapítására szolgál, hogy a vizsgázó biztos szakmai alapokkal rendelkezik-e a legfontosabb témakörökben és kellően tájékozott-e a szakirányi ismertek egy témakörében.

A vizsga a következő három részből áll

1. A szakdolgozat megvédéséből
2. Szóbeli vizsga a főtárgyból
3. Szóbeli vizsga a melléktárgyból

 

A vizsga értékelése

A vizsgázó szakdolgozatát a témavezető írásban értékeli, és javaslatot tesz az érdemjegyre. A javasolt érdemjegytől a bizottság eltérhet a szakdolgozati érdemjegy megállapítása során.

A záróvizsga érdemjegye a szakdolgozatra adott érdemjegy a szakdolgozat védésére adott érdemjegy a melléktárgyra adott érdemjegy és a kétszeresen figyelembe vett főtárgy érdemjegyének átlaga:


Zv=(Szd+SzdV+2*Fő+Mellék)/5

ahol:     Zv:                 A záróvizsga érdemjegye
            Szd:               A szakdolgozat érdemjegye
            SzdV:             A szakdolgozat védés érdemjegye
            Fő:                 A főtárgy szóbeli vizsga érdemjegye
            Mellék:           A melléktárgy szóbeli vizsga érdemjegye

 

A záróvizsga tematikája

A záróvizsga főtárgy tételsorát a törzsanyag fizika és kémia tárgyainak (szilárdtest fizika, fizikai anyagtudomány, anyagvizsgálati módszerek, műszeres analitika, kémiai technológia) tematikájából állítja össze a záróvizsga bizottság. A tételsort a záróvizsga előtt legalább 1 évvel nyilvánosságra kell hozni.

Anyagtudományi MSc záróvizsga tételek

A melléktárgyat a nanoanyagok szakirány tantárgyai közül választhatja ki a hallgató.

A tárgyak tematikáit a tájékoztató füzet III./2 fejezete tartalmazza.
 

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 14. 13:22