Fizika BSc ismertető

A fizika BSc szakot választó hallgatók előtt a lehetőségek széles tárháza nyílik meg. A képzés során megismerik a minket körülvevő világ alaptörvényeit és titkait, és megtanulják e titkok megfejtésének módját. Megtanulnak következetesen gondolkodni, tervezni, problémákat hatékonyan megoldani. Biztos természettudományos alapműveltséget szereznek, amelyre bármilyen további tudás ráépíthető. A fizika BSc diplomával rendelkező hallgatók tudásuk, kísérleti és elméleti munkában való jártasságuk és speciális ismereteik révén az elektronika, az informatika, az anyagvizsgálat, a rendszerelemzés, orvosi berendezések üzemeltetése és az ipar számos területén sokféle feladat ellátására alkalmasak lesznek, és elhelyezkedhetnek ipari, műszaki és gazdasági szakterületeken.

Debrecenben az oktatás kis létszámmal folyik, amelynek köszönhetően a hallgatók több figyelmet és segítséget kapnak az oktatóktól. Az egyetemi tehetséggondozó program garantálja, hogy a szorgalmas és tehetséges hallgatók minden lehetőséget megkapjanak a bennük rejlő tudós kibontakoztatására. A debreceni fizikusképzésben egyetemünk természetes társa a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete (Atomki).A képzésben részt vevő hallgatóknak lehetőségük van bekapcsolódni különböző kutatómunkákba, ezáltal hozzáférhetnek az egyetem és az Atomki világszínvonalú beren-dezéseihez. A Fizikai Intézet számos külföldi (pl. amerikai, csehországi, olaszországi, franciaországi, németországi, izraeli, svájci, oroszországi, kínai, japán stb.) partnerintézeténél tanulmányutakat, ösztöndíjakat,kutatómunkát és végzés után akár továbbtanulási és munkalehetőséget is biztosít a legjobb hallgatók részére. A kutatómunkát elősegíti a magasan kvalifikált oktatói közösség, a Fizikai Intézet és az MTA Atomki több milliárd forint értékű, folyamatosan bővülő eszközparkja, valamint Magyarország legnagyobb szuperszámítógép klasztere is.

A fizika BSc végzettséggel rendelkezők előtt nyitott a lehetőség, hogy az ország vagy a világ számos különböző mesterszakján folytassák tanulmányaikat, mint például: fizikus, anyagtudomány, környezettudomány, vegyész, meteorológus, csillagász, műszaki menedzser, sokféle mérnöki: pl. mechatronikai mérnök, villamosmérnök vagy vegyészmérnök.

A fizika BSc diplomával rendelkezők, ha a Debreceni Egyetemen szeretnék folytatni tanulmányaikat, választhatják a fizikus, az anyagtudomány, a környezettudomány, a vegyész, a vegyészmérnök, a matematikus és a biotechnológia MSc szakokat. A fizikus MSc különböző fizikai tudományterületek izgalmas sokaságát tartalmazza az atomfizikától a statisztikus fizikáig, az anyagtudománytól és a részecskefizikán át egészen a magfizikáig, hogy csak néhányat említsünk meg.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:01