Elméleti Fizikai Tanszék - Oktatás

Az Elméleti Fizikai Tanszék a Fizika BSc képzésben elsősorban a bevezető elméleti fizikai tárgyak (mechanika, elektrodinamika, kvantummecahnika, statisztikus fizika, programozás) oktatásában vesz részt. A Fizikus MSc képzésben a szakmai törzsanyag tárgyait (Kvantummechanika 2., Atom- és molekulafizika I., Statisztikus fizika 2.) és blokkjait (Atom-, molekulafizika és kvantuminformatika, Komplex rendszerek és statisztikus fizika, Kvantummechanikai rendszerek) oktatjuk. A Villamosmérnök BSc képzésben a Programozás tárgy tartozik a tanszékez, ill. részt veszünk az Informatika tárgy oktatásában is. Az osztatlan tanárképzésben a Tanszék szintén a bevezető elméleti fizikai tárgyak oktatásában vesz részt az Intézet oktatómunkájában. A Fizika doktori programban a tanszék oktatói rendszeresen vezetnek témát a kutatási területükhöz tartozó programokban (Atom és molekulafizikai program, Szilárdtestfizikai és anyagtudományi program, Fizikai módszerek interdiszciplináris kutatásokban program, Részecskefizika program).

Képzéseink

Az egyes képzési formákról részletesebben a Fizikai Intézet, a TTK és a Fizikai Tudományok Doktori Iskolája honlapján lehet olvasni:

 

Jegyzetek

Dr. Gulácsi Zsolt
Fázisátalakulások [ps,pdf]
 
Dr. Nagy Ágnes
Molekulák sűrűségfunkcionál elmélete [ps, pdf]
 
Dr. Sailer Kornél
Bevezetés a mechanikába [ps, pdf]
Bevezetés a mechanikába II. Merevtestek és folytonos közegek [ps, pdf]
 
Dr. Végh László
1. Fenntartható élet  [pdf - 2021.11.06]
2. Világszemléletünkről [pdf - 2021.11.15]
3. Természettan [pdf - 2021.11.12]
4. Civilizáció és környezete [pdf - 2021.09.27]

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 20. 09:40